Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Tôn Hoàn”

 
==Lưu vong==
Năm [[1954]] Ngô Đình Diệm lên làm [[thủ tướng]] của Quốc gia Việt Nam và tìm cách thống nhất quyền lực. Xung đột võ trang liền xảy ra giữa quân đội chính phủ và các giáo phái [[Hòa Hảo]] and [[Cao Đài]] cùng lực lượng [[Bình Xuyên]]. XungSau khi Quốc trưởng Bảo Đại bị truất phế và Việt Nam Cộng hòa thành lập thì xung khắc này lôi cuốn luôn những tổ chức [[đối lập]] khác và Đảng Đại Việt, vì bị liệt danh là một thế lực cát cứ nên có lệnh cấm hoạt động. Căn cứ Ba Lòng của Đảng ở [[Quảng Trị]] bị triệt hạ. Nguyễn Tôn Hoàn cùng các lãnh tụ khác phải bỏ nướctrốn; Nguyễn Tôn Hoàn [[lưu vong]] sang [[Pháp]].<ref name=obit/> Mãi đến sau khi nền [[Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam|Đệ nhất Cộng hòa]] sụp đổ và [[Cuộc đảo chính Nam Việt Nam năm 1963|Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết]] Nguyễn Tôn Hoàn mới trở lại chính trường.
 
==Tham chính==