Khác biệt giữa các bản “Thang Trấn Nghiệp”

*''[[Vương Chiêu Quân|Lạc nhạn mỹ nhân]]'' (vai [[Hán Nguyên Đế|Hán Nguyên đế]])
*''Hồ lô kỳ binh''
*''Duyên nợ'' (vai Hà Mộ Phàm)
====ATV====
*''Cánh hoa lạc loài'' 1989 (vai Đàm Triệu Xương)
Người dùng vô danh