Khác biệt giữa các bản “Chính quyền liên bang Hoa Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
{{Chính trị Hoa Kỳ}}
{{redirect|American Government|the textbook by James Q. Wilson and John J. DiIulio, Jr.|American Government (textbook)}}
{{pp-move-indef}}
|document=[[United States Constitution]]}}
{{Politics of the United States}}
 
{{chú thích trong bài}}
{{Chính trị Hoa Kỳ}}
 
'''Chính quyền liên bang Hoa Kỳ''' ([[tiếng Anh]]: ''Federal Government of the United States'') là [[chính quyền trung ương]] của [[Hoa Kỳ]], một nước [[cộng hoà liên bang]] gồm 50 [[Tiểu bang Hoa Kỳ|tiểu bang]], cùng thủ đô [[Washington, D.C.]] và [[Các lãnh thổ của Hoa Kỳ|các lãnh thổ]]. Hệ thống Luật pháp Hoa Kỳ được thiết lập bởi các Đạo luật của Quốc hội (đặc biệt là Luật Hoa Kỳ và Luật Pháp chế Quân đội); những quy định hành chánh, và những tiền lệ tư pháp giải thích các bộ luật và các quy định. Chính quyền liên bang có ba nhánh độc lập: [[lập pháp]], [[hành pháp]], và [[tư pháp]], được thiết lập theo [[Hiến pháp Hoa Kỳ]]. Dựa trên nguyên tắc [[tam quyền phân lập]], mỗi nhánh có thẩm quyền để hành xử các sự vụ trong lĩnh vực riêng, với một số thẩm quyền ảnh hưởng trên hai nhánh còn lại, và ngược lại, có một số thẩm quyền bị ảnh hưởng bởi một hoặc cả hai nhánh kia.