Khác biệt giữa các bản “Nhà trọ Nhất Khắc”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (Nacdanh đã đổi Mezon Ikkoku thành Nhà trọ Nhất Khắc: manga cấp phép bản quyền tại Việt Nam cho nxb Trẻ.)
n
{{Infobox animanga/Header
| name = Mezon Ikkoku (Nhà trọ Nhất Khắc)
| image = [[Tập tin:MaisonIkkokuwideban-vol1.jpg|230px]]
| caption = Bìa tập một của ''Nhà trọ Nhất Khắc'', đơn hành bản khổ rộng xuất bản ở Nhật.