Tò Mò

Gia nhập ngày 4 tháng 12 năm 2006
n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{| align="center" class="toccolours" cellspacing="0" width=85%
|- bgcolor="#ccccff"
| align="center" | '''Các đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh [[Bắc NinhGiang]], [[Việt Nam]]'''
|-
| colspan="3" |
{|
| align="right" style="font-size: 90%; vertical-align: top;" | '''[[Thành phố Việt Nam|Thành phố (1)]]''':
| style="font-size: 90%;" | [[Thành phố Bắc NinhGiang]]
<!--|-
| align="right" style="font-size: 90%; vertical-align: top;" | '''[[HuyệnThị xã Việt Nam|HuyệnThị&nbsp;xã&nbsp;(70)]]''':
| style="font-size: 90%;" | -->
|-
| align="right" style="font-size: 90%; vertical-align: top;" | '''[[ThịHuyện Việt Nam|Thị&nbsp;xãHuyện&nbsp;(09)]]''':
| style="font-size: 90%;" | [[Hiệp Hòa, Bắc Giang|Hiệp Hoà]] | [[Lạng Giang]] | [[Lục Nam]] | [[Lục Ngạn]] | [[Sơn Động]] | [[Tân Yên]] | [[Việt Yên]] | [[Yên Dũng]] | [[Yên Thế]] |
| style="font-size: 90%;" |
|-
| align="right" style="font-size: 90%; vertical-align: top;" | '''[[Huyện|Huyện&nbsp;(7)]]''':
| style="font-size: 90%;" | [[Gia Bình]] | [[Lương Tài]] | [[Quế Võ]] | [[Thuận Thành]] | [[Tiên Du]] | [[Từ Sơn]] | [[Yên Phong]]
|-
|}
|}
<noinclude>
1.243

lần sửa đổi