Tò Mò

Gia nhập ngày 4 tháng 12 năm 2006
n
|colspan=2 bgcolor=#FFCCCC align=center|'''Địa lý'''
|-
|Vùng: {{{Vùng}}}
|Trụ sở [[Các đơn vị hành chính Việt Nam#Ủy ban nhân dân|Ủy ban Nhân dân]]:|||{{{Trụ sở}}}
|-
|Tỉnh: {{{Tỉnh}}}
|-
|Vị trí:||{{{Vị trí}}}
|-
|Diện tích:||{{{Diện tích}}} km²
|-
|Các xã/phường:||{{{Phường}}}
|----------
|colspan=2 bgcolor=#EEFF77 align=center|'''Dân số'''
|----------
|colspan=2 bgcolor=#CCFFBB align=center|'''Hành chính'''
|-
|Trụ sở [[Các đơn vị hành chính Việt Nam#Ủy ban nhân dân|Ủy ban Nhân dân]]:|||{{{Trụ sở}}}
|-
|Chủ tịch [[Các đơn vị hành chính Việt Nam#Hội đồng nhân dân|Hội đồng nhân dân]]:||{{{HĐND}}}
|Chủ tịch [[Các đơn vị hành chính Việt Nam#Ủy ban nhân dân|Ủy ban nhân dân]]:||{{{UBND}}}
|-
|Các xã/phường:||{{{Phường}}}
|----------
|colspan=2 bgcolor=#CCCCFF align=center|'''Thông tin khác'''
1.243

lần sửa đổi