Khác biệt giữa các bản “Kỹ thuật hàng không vũ trụ”

n
# [http://ste.hust.edu.vn/don-vi/bo-mon-ky-thuat-hang-khong-va-vu-tru/ Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ - Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)],
# [http://www.dte.hcmut.edu.vn/dte/index.php?tin=12 Bộ môn Kỹ thuật Hàng không - Đại học Bách khoa TpHCM (HCMUT)],
#[http://www.vtx.vn/ Viện Hàng không Vũ trụ Viettel (VTX)]
# Trung tâm vệ tinh quốc gia (VNSC)
# [[Hội hàng không vũ trụ Việt Nam]] (VASA)
813

lần sửa đổi