Nh.Nguyen

Tham gia ngày 14 tháng 12 năm 2013
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
{{wikibreak dài ngày|[[Thành viên:Nh.Nguyen|Thành viên này]]| bất cứ khi nào có thể}}
 
{{boxboxtop|
| bordercolor = yes
}}
<table class="collapsible autocollapse" cellspacing="0" style="width:100%;background:transparent;color:inherit;;">
<tr><th class="navbox-title">MePersona</th></tr>
<tr><td>
{{User current age|day=27|month=11|year=2000}}
{{Wikipedia:Dự án Âm nhạc/Bản mẫu thành viên}}
{{Thành viên:Nguyễn Hoài Phương/Template/biên dịch viên}}
</td></tr>
</table>
 
<table class="collapsible autocollapse" cellspacing="0" style="width:100%;background:transparent;color:inherit;;">
<tr><th class="navbox-title">Hall of Fame</th></tr>
<tr><td>
{{click|link=Chó chăn cừu Iceland|image= Symbol question.svg |width=15px}} {{click|link=Vẹt kea|image= Symbol question.svg |width=15px}} {{click|link=Dơi quạ Ryukyu|image= Symbol question.svg |width=15px}} {{click|link=Song lang (phim)|image= Symbol question.svg |width=15px}} {{click|link=Hồng hạc Chile|image= Symbol question.svg |width=15px}} {{click|link=Cáo nhỏ Bắc Mỹ|image= Symbol question.svg |width=15px}} {{click|link=Vẹt kaka New Zealand|image= Symbol question.svg |width=15px}}
</td></tr>
</table>