Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Lùi sửa”

 
== Khi nào không dùng ==
Thật là hết ý!
Nếu có ''bất kỳ'' một sự nghi ngờ nào đó khi định hồi sửa, '''xin đừng''' dùng chức năng này. Hãy sử dụng chức năng '''[[WP:UNDO|lùi lại]]''' thay thế, và thêm một số tóm lược sửa đổi rằng tại sao lùi. '''<span style="color:red">Thành viên dùng sai chức năng rollback có thể bị tước đoạt quyền bất cứ lúc nào, kể cả bảo quản viên.</span>''' Bởi vì các bảo quản viên có chức năng rollback một cách mặc định, chức năng này không thể gỡ bỏ nếu không tước quyền của họ.
 
==Ghi chú==
Người dùng vô danh