Khác biệt giữa các bản “Tôn Tẫn”

=== Sang nước Tề ===
[[File:Sun Bin1.jpg|thumb|right|250px|Tranh vẽ Tôn Tẫn]]
Năm [[366 TCN]], biết tin sứ giả [[Tề (nước)|nước Tề]] đến đất Lương thuộc [[Ngụy (nước)|nước Ngụy]], Tôn Tẫn lén tới thuyết phục sứ giả. Sứ giả nước Tề cho là kỳ lạ bèn mang trộm Tôn Tẫn lên xe về Tề. Tẫn trở thành thượng khách của tướng quốc [[Điền Kỵ]]. Tướng Tề là [[Điền Kỵ]] phục tài, tâu với [[Tề Uy vương|Tề Uy Vương]] phong Tẫn làm thầy. Tôn<br Tẫn còn nói: "Nhân gian này, phàm ta đây chưa hề thấy ai đẹp trai như Khiêm Lê cả" khiến người đời thán phục/>
 
<br />
 
=== Trận Quế Lăng ===
Người dùng vô danh