Khác biệt giữa các bản “Âm giai Dōrieus”

Trang mới: Âm giai Dorian là âm giai được xây dựng bằng cách nâng cao bậc VI của âm giai Thứ tự nhiên.~~~~NGUYỄN TUẤN ANH
(Trang mới: Âm giai Dorian là âm giai được xây dựng bằng cách nâng cao bậc VI của âm giai Thứ tự nhiên.~~~~NGUYỄN TUẤN ANH)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh