Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Âm giai Lydia”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: Âm giai Lydian là âm giai được xây dựng bằng cách nâng cao bậc IV của âm giai Trưởng tự nhiên lên 1/2 cung và giữ nguyên các bậc khác.~~~~NGUYỄN ...)
 
Không có tóm lược sửa đổi
Âm giai Lydian là âm giai được xây dựng bằng cách nâng cao bậc IV của [[âm giai Trưởng tự nhiên]] lên 1/2 cung và giữ nguyên các bậc khác.[[Thành viên:222.252.89.211|222.252.89.211]] 14:04, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)NGUYỄN TUẤN ANH
Âm giai Trưởng và âm giai Thứ khác nhau chủ yếu ở bậc III. Do được xây dựng từ âm giai Trưởng và bậc III không đổi nên âm giai Lydian về căn bản mang tính chất Trưởng.[[Thành viên:222.252.89.211|222.252.89.211]] 14:04, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)NGUYỄN TUẤN ANH
Người dùng vô danh