Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ”

Đáng ghi nhận là [[Nguyễn Phan Long]], ứng cử viên đắc cử năm 1922, đại diện vùng Sài Gòn và được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng.<ref name="bqc"/>
 
Ngày [[9 tháng 3]] năm [[1945]], [[Đế quốc Nhật Bản]] đảo chánh Pháp tại [[Đông Dương]], đến tháng 7 thì họ lập ra Hội đồng Nam Kỳ, thay thế Hội đồng Quản hạt.<ref>Ngô Văn. tr 299</ref> Chủ tịch Hội đồng Nam Kỳ là [[Trần Văn Ân]]; phó chủ tịch là [[Kha Vạng Cân]].<ref>[http://nguyen.hoai.van.pagesperso-orange.fr/tieu-su-cu-TVA.htm Tiểu sử cụ Trần Văn Ân]</ref> Hội đồng Nam Kỳ chỉ tồn tại được 1 tháng, đến [[25 tháng 8]] khithì lực lượng [[Việt Minh]] củado [[Trần Văn Giàu]] lãnh đạo đã đoạt chính quyền.<ref>[http://namkyluctinh.org/a-lichsu/nlvien-namky1945-46.htm Nam Kỳ 1945-1946]</ref>
 
== Những nhân vật từng đứng tên trong Hội đồng Thuộc địa ==
212.655

lần sửa đổi