Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Thái Bình”

| 5 †
| [[Giuse Maria Trịnh Văn Căn]]
| [[Tập tin:Giám mục phụtrống tòa.png|20px]] 1990
| Hồng y, Giám quản Tông tòa
|-bgcolor=#FFE8E8
*[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]]: Giám mục chính tòa
*[[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]]: Giám mục phó, phụ tá hoặc Giám quản tông tòa, Đại diện tông tòa
*[[Tập tin:Giám mục trống tòa.png|20px]]: Giám quản Tông Tòa.
 
==Nhân vật Công giáo nổi bật==