Khác biệt giữa các bản “D. H. Lawrence”

*[http://dhlawrencereview.org/ The D. H. Lawrence Review], scholarly journal
 
===LawrenceTài archivesliệu lưu trữ===
* [http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf9g5007kq/ Guide to the D. H. Lawrence Archive at The Bancroft Library, California]. Truy cập 2010-09-15
* [http://www.hrc.utexas.edu/research/fa/lawrence.frieda.html Frieda Lawrence Collection]. Truy cập 2010-09-15
272.454

lần sửa đổi