Khác biệt giữa các bản “Một quốc gia, hai chế độ”

Nguyên tắc có nội dung: sau khi thống nhất đất nước, dù [[chủ nghĩa xã hội]] được thực hiện ở ''Trung Quốc đại lục'', nhưng ''Hồng Kông'' và ''Ma Cao'', tương ứng là thuộc địa của Anh và Bồ Đào Nha, có thể duy trì hệ thống của họ với quyền tự chủ cao ít nhất cho đến 50 năm sau khi Trung Quốc thống nhất. Điều gì sẽ xảy ra sau năm 2047 (Hong Kong) và 2049 (Macau) chưa bao giờ được công khai tuyên bố.
 
Chương 1, Điều 5 của [[Luật Cơ bản Hồng Kông]] , các tài liệu hiến pháp của Hồng Kông đặc khu hành chính, lần đọc:
 
''Hệ thống xã hội chủ nghĩa, chính sách không được thực hành tại Hồng Kông đặc khu hành chính, và hệ thống tư bản chủ nghĩa trước đây và cách sống thì vẫn không thay đổi trong 50 năm.''
 
Việc thành lập các khu vực này, được gọi là [[đặc khu hành chính]](SAR), được ủy quyền theo Điều 31 của [[Hiến pháp Cộng hòa nhân dân Trung Hoa|Hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa]] , phát biểu rằng Nhà nước có thể thiết lập SAR khi cần thiết, và rằng các hệ thống được thiết lập trong đó có trách nhiệm được pháp luật quy định được ban hành bởi Quốc hội Nhân dân trong ánh sáng của các điều kiện cụ thể.
 
Các SAR của Hồng Kông và Ma Cao đã được chính thức thành lập vào ngày 01 Tháng Bảy 1997 và ngày 20 tháng 12 1999 tương ứng, ngay lập tức sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) đảm nhận chủ quyền đối với khu vực tương ứng.
 
Các SAR của Hồng Kông và Ma Cao đã được chính thức thành lập vào ngày 01 Tháng Bảy 1997 và ngày 20 tháng 12 1999 tương ứng, ngay lập tức sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) đảm nhận chủ quyền đối với khu vực tương ứng.
==Trung Hoa dân quốc/Đài Loan==
==So sánh với Tây Tạng==
51.048

lần sửa đổi