Khác biệt giữa các bản “Sự kiện”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Sự kiện''' hay '''biến cố''' (tiếng Anh: '''event''') có thể là: ==Tụ tập đông người== * Bữa tiệc, tức sự kiện mang t…”)
 
 
* [[Sự kiện truyền thông]], tức sự kiện được tổ chức dành cho công chúng
* [[Tổ chức sự kiện]] hay ''quản lý sự kiện''
 
==Trong khoa học, công nghệ và toán học==
* [[Biến cố (lý thuyết xác suất)]], tức một tập các kết quả đầu ra mà tương ứng với nó người ta sẽ gán kèm với một số thực (hay còn gọi là một xác suất)
* [[Chân trời sự kiện]], tức biên phía trong của không-thời gian gần một điểm kỳ dị mà tất cả các loại vật chất nếu nằm dưới giới hạn này đều không thể vượt ra ngoài để đến với người quan sát
* [[Sự kiện tuyệt chủng]], tức sự suy giảm rõ rệt mức độ phong phú và đa dạng các loài sinh vật lớn trong một thời gian ngắn
 
{{Trang định hướng}}