Khác biệt giữa các bản “Joseph I của Thánh chế La Mã”

Trang mới: “Tân Quốc vương Friedrich II luôn mong muốn chiếm được Silesia - một tỉnh giàu có nhất của Đế quốc Áo thời đó.<ref>Koch, ''A His…”
(Trang mới: “Tân Quốc vương Friedrich II luôn mong muốn chiếm được Silesia - một tỉnh giàu có nhất của Đế quốc Áo thời đó.<ref>Koch, ''A His…”)
(Không có sự khác biệt)