Khác biệt giữa các bản “Joseph I của đế quốc La Mã Thần thánh”

không có tóm lược sửa đổi
| image = Joseph I Holy Roman Emperor.png
| caption =
| succession =[[ListDanh ofsách Germanvua monarchsĐức|KingVua in GermanyĐức]] ([[KingVua ofcủa thengười RomansLa Mã]])
| reign =23 Januarytháng 1 1690–17 Apriltháng 4 1711
| coronation =26 Januarytháng 1 1690, Augsburg
| predecessor =[[Leopold I, Holy Roman Emperor|Leopold I]]
| successor =[[Charles VI, Holy Roman Emperor|Charles VI]]
| succession1 =[[List of rulers of Hungary|King of Hungary]]
| reign1 =9 Decembertháng 12 1687–17 Apriltháng 4 1711
| coronation1 =9 Decembertháng 12 1687, Pressburg
| predecessor1 =[[Leopold I, Holy Roman Emperor|Leopold I]]
| successor1 =[[Charles VI, Holy Roman Emperor|Charles VI]]
| succession2 =[[List of rulers of Bohemia|King of Bohemia]]
| reign2 =5 Maytháng 5 1705–17 Apriltháng 4 1711
| coronation2 =
| predecessor2 =[[Leopold I, Holy Roman Emperor|Leopold I]]
| successor2 =[[Charles VI, Holy Roman Emperor|Charles VI]]
| succession3 =[[Holy Roman Emperor]];<br>[[List of rulers of Austria|Archduke of Austria]];<br>[[Kingdom of Croatia (Habsburg)|King of Croatia]]
| reign3 =5 Maytháng 5 1705–17 Apriltháng 4 1711
| coronation3 =
| predecessor3 =[[Leopold I, Holy Roman Emperor|Leopold I]]
| successor3 =[[Charles VI, Holy Roman Emperor|Charles VI]]
| royal house =[[House ofHọ Habsburg]]
| royal anthem =
| spouse = [[Princess Wilhelmina Amalia of Brunswick-Lüneburg]]