Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

;Giữ
;Ý kiến
* Không nên phán quyết từ sự chủ quan "Tôi cho rằng...." Hãy tham khảo từ độc giả và google.
 
=== [[:Thể loại:Tiêu bản danh sách huyện thị Việt Nam theo vùng|Tiêu bản danh sách huyện thị Việt Nam theo vùng]] ===
Người dùng vô danh