Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

Tôi cho rằng trang này không đủ nổi bật để có bài trên Wiki (căn cứ [[Wikipedia:Độ nổi bật (web)]]). <font face="Segoe UI">[[Thành viên:Hội Phượng Hoàng|<span style="background:#deffd7;color:#0b8e11;padding:0 4px"><small>'''Hội Phượng Hoàng'''</small></span>]][[Thảo luận Thành viên:Hội Phượng Hoàng|<span style="background:#d7efff;padding:0 4px;color:#005cbb;"><small>'''Thảo luận'''</small></span>]]</font> 06:42, ngày 17 tháng 6 năm 2011 (UTC)
;Xóa
# {{bqx}} <font face="Segoe UI">[[Thành viên:Hội Phượng Hoàng|<span style="background:#deffd7;color:#0b8e11;padding:0 4px"><small>'''Hội Phượng Hoàng'''</small></span>]][[Thảo luận Thành viên:Hội Phượng Hoàng|<span style="background:#d7efff;padding:0 4px;color:#005cbb;"><small>'''Thảo luận'''</small></span>]]</font> 06:42, ngày 17 tháng 6 năm 2011 (UTC)
# {{bqx}} Nghèo nàn, nặng về quảng cáo, không có nổi chữ nào nói là nó trội hơn các website khác.--[[Thành viên:Con Trâu Mộng To|Chồng BàLaSát]] ([[Thảo luận Thành viên:Con Trâu Mộng To|thảo luận]]) 11:44, ngày 17 tháng 6 năm 2011 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến
Người dùng vô danh