Khác biệt giữa các bản “Tính toán”

Tạo với bản dịch của trang “Computation
(Tạo với bản dịch của trang “Computation”)
(Tạo với bản dịch của trang “Computation”)
* Các mô hình chức năng bao gồm [[Phép tính lambda|tính toán lambda]]
* Các mô hình [[Lập trình logic|logic]] bao gồm [[lập trình logic]]
* Các mô hình đồng thời bao gồm mô hình diễn viên và tính toán quá trình
 
Giunti gọi các mô hình được nghiên cứu bởi các ''hệ thống tính toán'' lý thuyết ''tính toán'' và ông cho rằng tất cả chúng đều là '''[[Hệ thống động lực|các hệ thống động lực]]''' toán học với thời gian riêng biệt và không gian trạng thái riêng biệt. <ref>{{Chú thích sách|title=Computation, Dynamics, and Cognition|last=Giunti|first=Marco|publisher=Oxford University Press|year=1997|isbn=978-0-19-509009-3|location=New York}}</ref> {{Rp|ch.1}} Ông cho rằng một hệ thống tính toán là một đối tượng phức tạp bao gồm ba phần. Đầu tiên, một hệ thống động lực toán học <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mi> <math>DS</math> </mi><mi> <math>DS</math> </mi></mrow> </math><math>DS</math> <math>DS</math>'''DS''' với thời gian riêng biệt và không gian trạng thái riêng biệt; thứ hai, một thiết lập tính toán <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mi> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mi><mo> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mo><mrow><mo> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mo><mrow><mi> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mi><mo> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mo><msub><mi> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mi><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mi> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mi></mrow></msub></mrow><mo> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mo></mrow></mrow> </math><math>H = \left(F, B_F\right)</math> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> '''H = (F, BF )''' , được tạo thành từ một phần lý thuyết '''F''' và một phần thực '''BF''' ; thứ ba, một giải thích '''I DS,H''' , liên kết hệ thống động lực '''DS''' với thiết lập '''H''' . <ref>{{Chú thích}}</ref> {{Rp|pp.179–80}}
 
== Xem thêm ==
37

lần sửa đổi