Khác biệt giữa các bản “Lê Ý”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Quân tướng lớp bị giết, lớp chạy sang Ai Lao theo An Thanh Hầu - Nguyễn Kim, số còn lại thì cởi giáp về vườn.
Cơ nghiệp họ Lê phải mất một khoảng thời gian sau mới trung hưng được.
 
Cơ nghiệp nhà Lê coi như kết thúc từ đây.
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh