Khác biệt giữa các bản “Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Có thể tham quan Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng và sau đó ra ngoại ô thăm [[Cánh đồng chết]] (Killing Field).
== Lịch sử ==
[[Image:Tuolsleng3.JPG|thumb|Các phòng học bị chia thành các phòng giam]]
 
[[Image:S-21 cellules.JPG|thumb|Phòng giam]]
[[Image:Tuol Sleng Barbed Wire.jpg|thumb|Dây thép gai xung quanh]]
[[Image:Tuol Sleng Genocide Museum Cells.jpg|thumb|Bên trong bảo tàng]]
S21 có diện tích 600x400m và đã từng giam hơn 17000 người, chỉ có 14 người còn sống sót. Nhà tù bao gồm 4 dãy nhà chính và một số ngôi nhà xung quanh, vốn là trụ sở, phòng tra hỏi và tra tấn tù nhân của chính quyền [[Khmer Đỏ]]. Năm 1962, S21 vốn là trường trung học [[Ponhea Yat]]. Đến thời kỳ chế độ [[Lon Nol]], một chế độ cộng hoà được chính phủ Mỹ hậu thuẫn vào những năm 1970, trường được đổi tên thành Trường trung học [[Toul Svay Prey]]. Đến tháng 5.1976, trường được chính quyền [[Khmer Đỏ]] cải hoán thành nhà tù với tên gọi [[Nhà tù an ninh S21]].