Khác biệt giữa các bản “Okurigana”

 
Mặc dù [[Bộ giáo dục Nhật Bản]] đã ban hành quy định về sử dụng ''okurigana'', trong thực tế sử dụng có rất nhiều biến đổi đa dạng. Một ví dụ là, cách đánh vần tiêu chuẩn của từ ''kuregata'' là 暮れ方, nhưng đồi khi trở thành 暮方.
 
==Chú thích==
 
{{tham khảo|2}}