Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

 
::{{YK}} Đã check qua 1-2 đoạn, nguồn thật, mạo nguồn lẫn lộn, phải check từng ý xem ra mới xóa hết được rất nhiều chỗ mạo nguồn.--[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#C71585">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 04:40, ngày 9 tháng 1 năm 2019 (UTC)
::{{YK}} Như trước đây tôi đã từng ý kiến về bài này, bài về Nho giáo mà dùng nguồn như Tứ thư, ngũ kinh thì không thể xem là nguồn thứ cấp để viết về những giải thích hay đánh giá được. Những giải thích đánh giá của người viết tự nghĩ tự chế và gắn Tứ thư vào nên và phải bị xóa khỏi bài viết cho dù có mạo hay không.[[User:AlleinStein|<span style="font-weight:bold; color:orange;"> <i>majjhimā paṭipadā</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:AlleinStein|<sup><font color="blue">'''''Diskussion''''']]</font></sup> 07:55, ngày 9 tháng 1 năm 2019 (UTC)
 
=={{User|Huynhx-chiDuy12-}}==
Tất cả bài viết của thành viên này tạo về thiên văn học đều dịch bằng máy.[[User:AlleinStein|<span style="font-weight:bold; color:orange;"> <i>majjhimā paṭipadā</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:AlleinStein|<sup><font color="blue">'''''Diskussion''''']]</font></sup> 07:45, ngày 9 tháng 1 năm 2019 (UTC)