Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bảo tồn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Bảo tồn gen]]
* Bảo tồn ([[Tâm lý học]]), học cách phát triển suy luận logic (theo Jean Piaget)
{{substdisambig}}
[[en:Conservation]]