Khác biệt giữa các bản “Đường Yên”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| name = Đường Yên<br/>唐嫣
| other_names = Tiffany Tang
| image = Tiffany Tang
| image = https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fevan.vn%2Fpublic%2Fnews-img-content-public%2Flangtu%2Fimages%2Fgh.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fevan.vn%2Fshowbiz%2Ftai-sao-noi-duong-yen-la-tieu-hoa-dan-thanh-cong-voi-nhieu-phan-canh-khoa-moi-an-tuong-13454.html&tbnid=bO-hjcqjfwt5yM&vet=1&docid=K_VmAVDAwSfdEM&w=600&h=428&hl=vi.JPG
| image_size = 250px
| caption =
Người dùng vô danh