Khác biệt giữa các bản “Tứ giác nội tiếp”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Nếu hai cặp cạnh đối của tứ giác cắt nhau tại {{math|''E''}} và {{math|''F''}}, thì tia phân giác của hai góc trong có đỉnh {{math|''E''}} và {{math|''F''}} là vuông góc với nhau.<ref name="Coxeter" />
 
==Tứ giác Brahmagupta==
==Brahmagupta quadrilaterals==
Một tứ giác Brahmagupta là một tứ giác tuần hoàn với các cạnh nguyên, các đường chéo số nguyên, và một số nguyên. Tất cả các tứ giác Brahmagupta với các cạnh a, b, c, d, diagonas e, f, khu vực K, và circumradius R có thể được thu được bằng cách bù trừ các mẫu số từ các biểu thức sau liên quan đến các tham số hợp lý t, u, v:
 
 
==Orthodiagonal case==
'''CircumradiusChu vi và diện tích'''
 
Đối với một hình chữ nhật theo chu kỳ cũng là đường chéo (có các đường chéo vuông góc), giả sử giao điểm của đường chéo chia một đường chéo thành các đoạn có độ dài p1 và p2 và chia đường chéo khác thành các đoạn có độ dài q1 và q2. Sau đó (sự bình đẳng đầu tiên là Đề xuất 11 trong Sách của Lemmas của Archimedes)
:<math> K=\tfrac{1}{2}(ac+bd). </math>
 
===OtherTính propertieschất khác===
'''Trong một hình chữ nhật theo hình tròn tuần hoàn, chất trồi trùng trùng với điểm mà đường chéo giao nhau. [21]'''
# Định lý của Brahmagupta cho rằng đối với một hình chữ nhật theo chu kỳ cũng là đường thẳng, đường vuông góc từ bất kỳ cạnh nào qua điểm giao nhau của các đường chéo chia cắt phía đối diện. [21]
Người dùng vô danh