Khác biệt giữa các bản “Than đá”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Phản ứng==
Cacbon phản ứng với oxi già tạo ra cacbonic và nước ở nhiệt độ phòng
2H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>+C->2H<sub>2</sub>O+CO<sub>2