Khác biệt giữa các bản “Heta”

không có tóm lược sửa đổi
(chữ heta thường dược sử dụng vào thời tiền cổ nó đã được viết vào bảng số)
 
{{Hệ thống chữ cái Hy Lạp}}chữ heta thường đuọc sử dụng vào thời tiền cổ nó dã dược viết vào bảng số
[[en:Heta]]
Người dùng vô danh