Khác biệt giữa các bản “Heta”

không có tóm lược sửa đổi
{{Hệ thống chữ cái Hy Lạp}}chữ heta thường đuọc sử dụng vào thời tiền cổ nó dã dược viết vào bảng số
Chữ Η đã được người Hy Lạp chấp nhận từ chữ Phoenician Heth (nội tuyến) ban đầu với giá trị âm thanh phụ âm này và Hēta là tên ban đầu của nó. Bảng chữ cái in nghiêng và cuối cùng là tiếng Latinh đã thông qua chữ H từ cách sử dụng tiếng Hy Lạp này
[[en:Heta]]
Người dùng vô danh