Mở trình đơn chính

Các thay đổi

noob
 
{{Thiếu nguồn gốc}}
( ͡° ͜ʖ ͡°)
'''Tỉ lệ xích''' T của một bản vẽ (hoặc một bản đồ) là tỉ số khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ(trên bản đồ) và khoảng cách b giữa hai điểm tương ứng trên thực tế.
 
<br />
T=a/b (a.b có cùng đơn vị)
 
<u>'''Ví dụ'''</u>: Nếu khoảng cách a trên bản đồ là 1&nbsp;cm, khoảng cách b trên thực tế là 1&nbsp;km thì tỉ lệ xích T của bản đồ là 1/100000 vì 1&nbsp;km = 100000&nbsp;cm.
 
Bản đồ có tỉ lệ lớn thì càng chi tiết và tương ứng với số T nhỏ. Bản đồ tỉ lệ nhỏ kém chi tiết hơn và có số T lớn.
 
'''''Ta thường thấy tỉ lệ xích của bản đồ ở phần ghi chú của các bản đồ''.'''
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh