Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thung lũng Carbajal”

Trang mới: “Thung lũng Carbajal (tiếng Tây Ban Nha: Valle Carbajal) là một thung lũng ở Fuegian Andes thuộc miền nam tỉnh Tierra del Fuego, Argentina.…”
(Trang mới: “Thung lũng Carbajal (tiếng Tây Ban Nha: Valle Carbajal) là một thung lũng ở Fuegian Andes thuộc miền nam tỉnh Tierra del Fuego, Argentina.…”)
(Không có sự khác biệt)