Khác biệt giữa các bản “Mêtric Kerr–Newman”

không có tóm lược sửa đổi
Metric Kerrifer Newman là một giải pháp của các phương trình Einsteinwell Maxwell trong thuyết tương đối rộng mô tả hình học không thời gian trong khu vực xung quanh một khối lượng xoay, tích điện. Giải pháp này không đặc biệt hữu ích để mô tả các hiện tượng [[vật lý thiên văn]], bởi vì các vật thể thiên văn quan sát được không có điện tích ròng đáng kể. [Cần dẫn nguồn] Giải pháp thay vào đó chủ yếu là lợi ích lý thuyết và toán học. (Người ta cho rằng [[hằng số vũ trụ]] bằng không.)