Khác biệt giữa các bản “Cử nhân (học vị)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n
 
==== BA, AB, BS, BAAS, BSc, SB, ScB ====
Ngày nay, hầu hết những bằng tốt nghiệp đại học được trao là bằng [[Bachelor of Arts|BA]] (''Bachelor of Arts''/''Artium Baccalaureus'' - BA/AB) hoặc BS (''Bachelor of Science''/''Scientiæ Baccalaureus'' - BS, BSc, SB, ScB). Về cơ bản thì ở các trường nổi tiếng như Oxford, Cambridge và trường [[Đại học Dublin|Dublin]], những người tốt nghiệp các ngành khoa học cơ bản mới có bằng BA. Những người tốt nghiệp các ngành khoa học ứng dụng được cấp bằng BAAS (''Bachelor of Applied Arts and Sciences'').
 
Kể từ cuối thế kỷ 19, hầu hết các trường đại học trong [[Khối Thịnh vượng chung Anh|Khối thịnh vượng chung]] đã theo trường [[Đại học London]] phân chia các chuyên ngành đại học (trừ Luật, Y khoa, và Kỹ thuật) thành hai loại lớn là nghệ thuật và khoa học nhằm phân biệt bằng BA - cử nhân về nghệ thuật và bằng BS - cử nhân về khoa khoa học.