Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Người Thổ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Người Thổ có thể là tên gọi để chỉ các dân tộc không có mối quan hệ với nhau là:
*[[Người Thổ (Việt Nam)]], một dân tộc ở phía tây [[Nghệ An]], Việt Nam
*[[Người Thổ (Trung Quốc)]], một dân tộc ở [[Thanh Hải]] và [[Cam Túc]] thuộc [[Trung Quốc]]
*Tên gọi tắt chỉ [[người Thổ Nhĩ Kỳ]] hoặc
*Tên gọi [[Hán Việt]] để chỉ [[Các dân tộc Turk]], gồm [[người Thổ Nhĩ Kỳ]] và nhiều dân tộc tại [[Trung Á]] và [[Bắc Á]].
[[zh:土族 (消歧义)]]