Khác biệt giữa các bản “Từ hoàng hậu (Minh Thành Tổ)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| mất = [[1407]]
| nơi mất = [[Nam Kinh]]
| tước hiệu = [Yên vương phi; 燕王妃]<br>[Hoàng hậu; 皇后]
| ngày an táng =
| nơi an táng = Trường lăng (長陵)
}}