Khác biệt giữa các bản “Một quốc gia, hai chế độ”

không có tóm lược sửa đổi
''Hệ thống xã hội chủ nghĩa, chính sách không được thực hành tại Hồng Kông đặc khu hành chính, và hệ thống tư bản chủ nghĩa trước đây và cách sống thì vẫn không thay đổi trong 50 năm.''
 
Việc thành lập các khu vực này, được gọi là [[đặc khu hành chính]] (SAR), được ủy quyền theo Điều 31 của [[Hiến pháp Cộng hòa nhân dân Trung Hoa|Hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa]], phát biểu rằng Nhà nước có thể thiết lập SARđặc khu hành chính khi cần thiết, và rằng các hệ thống được thiết lập trong đó có trách nhiệm được pháp luật quy định được ban hành bởi Quốc hội Nhân dân trong ánh sáng của các điều kiện cụ thể.
 
Các SARđặc củakhu hành chính Hồng Kông và Ma Cao đã lần lượt được chính thức thành lập vào ngày 01 tháng 7 năm 1997 và ngày 20 tháng 12 năm 1999 tương ứng, ngay lập tức sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) đảm nhận chủ quyền đối với khu vực tương ứng.
 
==Trung Hoa dân quốc/Đài Loan==