Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Năm”

→‎Sách tham khảo: gạch ông cô phang chết con đ~ mẹ nha
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(→‎Sách tham khảo: gạch ông cô phang chết con đ~ mẹ nha)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| first=Julius Thomas
| edition=illustrated
| location=AmherstAmher
| publisher=Nhà in [[Đại học Massachusetts]]
| year=1987
Người dùng vô danh