Khác biệt giữa các bản “Thang Trấn Nghiệp”

không có tóm lược sửa đổi
==Truyền hình==
====TVB====
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
*"Sở Lưu Hương'' 1979
|- bgcolor="#B0C4DE" align="center"
*''Kinh Hoa Xuân Mộng'' 1980
! Vai
*''[[Bến Thượng Hải (phim truyền hình)]] 1980'' (vai Trần Hàn Lâm)
! Tên phim
*''Đoạn thế phong vân'' 1980
! Vai diễn
*''Loạn thế nhi nữ'' 1980
! Ghi chú
*''Xung kích'' 1980
|-
*''Tiền lộ'' 1981
|rowspan="1"|1979||''[[Sở Lưu Hương]]''||TVB|| ||
*''Phong vũ tình'' (Trời nắng trời mưa) 1981
|-
*''[[Vô song phổ]]'' 1981 (vai Nguyễn Tâm Nhượng)
|rowspan="5"|1980||''Kinh hoa xuân|mộng''||TVB|| ||
*''Thập tam thái bảo'' 1982 (vai Khang Quân Lợi)
|-
*''Hương thành lãng tử'' 1982 (vai Ứng Tử Huy)
*|''[[ThiênBến longThượng bát bộHải (phim truyền hình 1982)|ThiênBến LongThượng BátHải Bộ]]''||TVB||Trần 1982Hàn (vaiLâm [[Đoàn Dự]])||
|-
* ''Thập tam muội'' 1983 (vai An Long Phi)
*|''Đoạn thế phong vân''||TVB|| 1980 ||
*''[[Thần điêu hiệp lữ|Thần điêu đại hiệp]]'' 1983 (vai hoàng tử Mông Cổ [[Hoắc Đô]])
|-
*''Long hổ ân thù'' 1983 (vai Kiều Trấn Vũ)
*|''Loạn thế nữ nhi nữ''||TVB|| 1980 ||
*''Ngũ hổ tướng'' 1984 (vai Hồng Trấn)
|-
*''Tình ca giọt lệ'' 1984 (vai Châu Kế Nghiệp)
*|''Xung kích''||TVB|| 1980||
*''Thiết diện Bao Công'' 1984 (vai Bạch Ngọc Đường)
|-
*''Duyên nợ xuân thì'' 1984 (vai Dương Tuấn Minh)
|rowspan="4"|1981||''Tiền lộ''||TVB|| ||
*''Trận chiến Huyền Võ Môn'' 1984 (vai hoàng tử [[Lý Nguyên Cát]])
|-
*''Bảo Chi Lâm'' 1984 (vai Nạp Lan Chánh Đức)
*|''[[Vô song phổ]]'' 1981 (vai ||TVB||Nguyễn Tâm Nhượng) ||
*''Hậu sinh khả uý'' 1985 (vai La Tổ Quang)
|-
*''Hoa nữ thần thám'' 1985 (vai Cao Lãng Đình)
|''Trời nắng trời mưa'' (Phong vũ tình)||TVB|| ||
*''[[Chung Vô Diệm]]'' 1985
|-
*''[[Dương gia tướng (phim truyền hình 1985)|Dương gia tướng]]'' 1985 (vai Bát Hiền Vương)
*|rowspan="3"|1982||''[[Hương thành lãng tử]]'' 1982 (vai ||TVB||Ứng Tử Huy) ||
*''[[Lâm Xung]]'' 1986 (vai [[Yến Thanh]])
|-
*''Kiêu hùng'' 2015 (vai Địch Kim Đường) (đề cử [[Giải thưởng thường niên TVB cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất|Giải thưởng thường niên TVB cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất 2015]] và [[Giải thưởng thường niên TVB cho Nam nhân vật được yêu thích nhất|Giải thưởng thường niên TVB cho Nam nhân vật được yêu thích nhất 2015]])
*|''Thập tam thái bảo'' 1982 (vai ||TVB||[[Khang Quân Lợi)]] ||
*''Tâm lý truy hùng'' 2017
|-
|''[[Thiên long bát bộ (phim truyền hình 1982)|Thiên long bát bộ]]''||TVB||[[Đoàn Dự]] ||
|-
*|rowspan="3"|1983||''Long hổ ân thù '' 1983 (vai||TVB|| Kiều Trấn Vũ) ||
|-
*|''[[Thần điêu đại hiệp lữ(phim 1983)|Thần điêu đại hiệp]]'' 1983 (vai ||TVB||hoàng tử Mông Cổ [[Hoắc Đô]]) ||
|-
* |''Thập tam muội'' 1983 (vai||TVB|| An Long Phi) ||
|-
*|rowspan="6"|1984||''Tình ca giọt lệ'' 1984 (vai||TVB|| Châu Kế Nghiệp) ||
|-
*|''Trận chiến Huyền Võ Môn'' 1984 (vai ||TVB||hoàng tử [[Lý Nguyên Cát]]) ||
|-
*|''Duyên nợ xuân thì'' 1984 (vai||TVB|| Dương Tuấn Minh) ||
|-
*|''[[Bảo Chi Lâm]]'' 1984 (vai ||TVB||Nạp Lan Chánh Đức) ||
|-
*|''[[Ngũ hổ tướng]]'' 1984 (vai ||TVB||Hồng Trấn) ||
|-
*|''Thiết diện Baobao Côngcông'' 1984 (vai ||TVB||Bạch Ngọc Đường) ||
|-
*|rowspan="5"|1985||''[[Dương gia tướng (phim truyền hình 1985)|Dương gia tướng]]'' 1985 (vai ||TVB||Bát Hiền Vương) ||
|-
*|''Hậu sinh khả úy'' 1985 (vai||TVB|| La Tổ Quang) ||
|-
*|''Hoa nữ thần thám'' 1985 (vai ||TVB||Cao Lãng Đình) ||
|-
*''|[[Chung Vô Diệm]]''|| 1985TVB || ||
|-
|rowspan="1"|1986||''Lâm xung''||TVB||[[Yến Thanh]] ||
|-
*|rowspan="1"|2015||''Kiêu hùng'' 2015 (vai ||TVB||[Địch Kim Đường)]] || (đề cử [[Giải thưởng thường niên TVB cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất|Giải thưởng thường niên TVB cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất 2015]] và [[Giải thưởng thường niên TVB cho Nam nhân vật được yêu thích nhất|Giải thưởng thường niên TVB cho Nam nhân vật được yêu thích nhất 2015]])
|-
*|rowspan="1"|2017||''Tâm lý truy hùng''||TVB|| || 2017
|-
|rowspan="1"|2018||''Thủ hộ thần''||TVB|| || Jin Shang Wen
|-
|rowspan="1"|2019||''Tay bịp Hollywood''||TVB|| ||thám trưởng Văn Hùng
 
====Đài Loan====