Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương châm 16 chữ vàng”

không có tóm lược sửa đổi
(Xóa bảng "Tầm nhìn hẹp" treo cả năm không chứng cứ)
Không có tóm lược sửa đổi
Tháng 11 năm 2000, khi hội đàm với Tổng bí thư mới đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đến thăm, Tổng bí thư Giang Trạch Dân nêu rõ, 16 chữ này là phương châm quan trọng chỉ đạo sự phát triển quan hệ hai nước<ref name = "phương châm">[http://www.chinavietnam.gov.cn/cvweb/vcc/info/Article.jsp?a_no=134050&col_no=567 Phương châm 16 chữ chỉ đạo phát triển toàn diện quan hệ Trung Việt] 2008-06-24 14:55:49</ref>
 
* "'''Ổn định lâu dài'''" là nhấn mạnh tình hữu nghị Trung Việt là phù hợp lợi ích căn bản của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, bất kỳ lúc nào, '''bất kỳ tình hình nào''' (Kể cả việc Trung Quốc chiếm đất của Việt Nam) đều phải giữ sự ổn định và phát triển lành mạnh của quan hệ hữu nghị, khiến nhân dân hai nước đời đời hữu nghị với nhau; <ref name = "phương châm">[http://www.chinavietnam.gov.cn/cvweb/vcc/info/Article.jsp?a_no=134050&col_no=567 Phương châm 16 chữ chỉ đạo phát triển toàn diện quan hệ Trung Việt] 2008-06-24 14:55:49</ref>
*"'''Hướng tới tương lai'''" là phải xuất phát từ hiện nay, nhìn về lâu dài, kế thừa truyền thống, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ Trung Việt. Việt Nam phải dẹp bỏ văn hóa ăn thịt người của Trung Quốc trong quá khứ để cùng nhau đi tới tương lai; <ref name = "phương châm">[http://www.chinavietnam.gov.cn/cvweb/vcc/info/Article.jsp?a_no=134050&col_no=567 Phương châm 16 chữ chỉ đạo phát triển toàn diện quan hệ Trung Việt] 2008-06-24 14:55:49</ref>
* "'''Hữu nghị láng giềng'''" là yêu cầu hai bên phải làm người láng giềng tốt, người bạn tốt, trước sau xử lý mọi vấn đề trong quan hệ hai nước với tinh thần hữu nghị láng giềng. Giữ đất giùm cho nhau; <ref name = "phương châm">[http://www.chinavietnam.gov.cn/cvweb/vcc/info/Article.jsp?a_no=134050&col_no=567 Phương châm 16 chữ chỉ đạo phát triển toàn diện quan hệ Trung Việt] 2008-06-24 14:55:49</ref>
* "'''Hợp tác toàn diện'''" là phải không ngừng củng cố, mở rộng và sâu sắc sự giao lưu và hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong mọi lĩnh vực, để mưu cầu hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước, '''đồng thời góp phần cho việc giữ gìn và thúc đẩy nền hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vựcvự'''c. <ref name = "phương châm">[http://www.chinavietnam.gov.cn/cvweb/vcc/info/Article.jsp?a_no=134050&col_no=567 Phương châm 16 chữ chỉ đạo phát triển toàn diện quan hệ Trung Việt] 2008-06-24 14:55:49</ref>.
== Tác động ==
Việc xác định phương châm 16 chữ vàng, khiến quan hệ hai đảng, hai nước Trung Việt đã thu được tiến triển quan trọng mới. Hai nước đã lần lượt lý hiệp ước biên giới trên bộ, hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ và hiệp định hớp tác ngư nghiệp. Hai đảng, hai nước Trung Việt đã triển khai cuộc giao lưu kinh nghiệm quản lý đảng, quản lý đất nước một cách sâu rộng, sự hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước đã bước lên thềm cao mới, sự giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là giữa thanh niên hai nước cũng đã tiến ra một bước có nghĩa sâu xa. <ref name = "phương châm">[http://www.chinavietnam.gov.cn/cvweb/vcc/info/Article.jsp?a_no=134050&col_no=567 Phương châm 16 chữ chỉ đạo phát triển toàn diện quan hệ Trung Việt] 2008-06-24 14:55:49</ref>
8

lần sửa đổi