Khác biệt giữa các bản “Binh chủng Thiết giáp Việt Nam Cộng hòa”

Đã lùi lại sửa đổi 47657883 của Nguyễn Chinh Phương Thúy (thảo luận)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Bỏ danh sách nguồn tham khảo
(Đã lùi lại sửa đổi 47657883 của Nguyễn Chinh Phương Thúy (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
 
==Chú thích==
{{Tham khảo|2}}
3. ^ Tử trận khi cùng đơn vị di tản trên đường 7B vào ngày 21 tháng 3 năm 1975, Thiếu tá Nguyễn Chinh Phu (Thiết đoàn phó) lên thay thế chỉ huy Thiết đoàn
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh