Khác biệt giữa các bản “Hiếu Triết Nghị Hoàng hậu”

không có tóm lược sửa đổi
| hoàng tộc = [[A Lỗ Đặc thị]] (khai sinh)<br>[[Ái Tân Giác La]] (hôn nhân)
| sinh = {{ngày sinh|1854|7|25}}
| nơi sinh = Tư đệ, [[Bắc Kinh]]
| mất = {{ngày mất và tuổi|1875|3|27|1854|7|25}}
| nơi mất = [[Trữ Tú cung]], [[Tử Cấm Thành]]