Khác biệt giữa các bản “Binh chủng Thiết giáp Việt Nam Cộng hòa”

3. Tử trận khi cùng đơn vị di tản trên đường 7B vào ngày 21 tháng 3 năm 1975, Thiếu tá Nguyễn Phú Chinh (Thiết đoàn phó) lên thay thế chỉ huy Thiết đoàn
(Đã lùi lại sửa đổi 47657883 của Nguyễn Chinh Phương Thúy (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
(3. Tử trận khi cùng đơn vị di tản trên đường 7B vào ngày 21 tháng 3 năm 1975, Thiếu tá Nguyễn Phú Chinh (Thiết đoàn phó) lên thay thế chỉ huy Thiết đoàn)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Lục quân Việt Nam Cộng hòa]]
*[[Binh chủng Pháo binh Việt Nam Cộng hòa]]
 
==Chú thích==
{{Tham khảo|2}}
 
==Tham khảo==
12

lần sửa đổi