Khác biệt giữa các bản “Binh chủng Thiết giáp Việt Nam Cộng hòa”

→‎Liên kết: Sửa đổi cho đúng tên
(3. Tử trận khi cùng đơn vị di tản trên đường 7B vào ngày 21 tháng 3 năm 1975, Thiếu tá Nguyễn Phú Chinh (Thiết đoàn phó) lên thay thế chỉ huy Thiết đoàn)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Liên kết: Sửa đổi cho đúng tên)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
[[Thể loại: Quân binh chủng của Quân lực Việt Nam Cộng hòa|T]]
Tử trận khi cùng đơn vị di tản trên đường 7B vào ngày 21 tháng 3 năm 1975, Thiếu tá Nguyễn Chinh Phu (Thiết đoàn phó) lên thay thế chỉ huy Thiết đoàn
12

lần sửa đổi