Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ bát phân”

Đã lùi lại sửa đổi 47699051 của 116.104.17.196 (thảo luận) 11 nhớ mang sang và viết xuống cuối
(Đã lùi lại sửa đổi 47699051 của 116.104.17.196 (thảo luận) 11 nhớ mang sang và viết xuống cuối)
Thẻ: Lùi sửa
-------------
= 6 1 6
Trong ví dụ trên, hai số được cộng với nhau: 234<sub>8</sub> (156 thập phân) và 362<sub>8</sub> (242 thập phân). Hàng trên cùng biểu đạt những số nhớ, hoặc mang sang. Bắt đầu bằng cột cuối cùng bên phải, 4 + 2 = 6<sub>8</sub>. Hàng thứ hai từ cột cuối cùng bên phải được cộng tiếp theo: 3 + 6 = 911<sub>8</sub>; Số 1 được nhớ và mang sang, và số 1 được viết xuống dưới cùng. Tiếp tục khai triển theo quy luật trên cho chúng ta đáp án cuối cùng là 616<sub>8</sub>.
 
=== Tính trừ ===
Người dùng vô danh