Khác biệt giữa các bản “Tập tin:APT (album).jpg”

== Giấy phép == {{albumcover}} == Miêu tả == {{album cover fur |Article = APT (album) |Use = Infobox |Name = ''APT'' |Artist = Nicole |Label = Chika Entertainment Inc. |Item = bìa trước |Type = album |Source = }}
(== Giấy phép == {{albumcover}} == Miêu tả == {{album cover fur |Article = APT (album) |Use = Infobox |Name = ''APT'' |Artist = Nicole |Label = Chika Entertainment Inc. |Item = bìa trước |Type = album |Source = }})
(Không có sự khác biệt)