Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quân khu Thẩm Dương”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “nhỏ|350px|Quân khu Thẩm Dương '''Quân khu Thẩm Dương'''({{zh |s=沈阳军区 |t=瀋陽軍區 |p=shěnyáng jū…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Quân khu Thẩm Dương.png|nhỏ|350px|Quân khu Thẩm Dương]]
'''Quân khu Thẩm Dương'''({{zh
({{zh
|s=沈阳军区
|t=瀋陽軍區