Khác biệt giữa các bản “Binh chủng Thiết giáp Việt Nam Cộng hòa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Tham khảo|3}}
CHỈNH ĐỔI # 3:
 
- Tử trận khi cùng đơn vị di tản trên đường 7B vào ngày 21 tháng 3 năm 1975, Thiếu tá Nguyễn Chinh Phu (Thiết đoàn phó) lên thay thế chỉ huy Thiết đoàn
 
12

lần sửa đổi